caresharinglogo.png

Scoremeter (NHG standaard CVRM 2019)

Berekening 10-jaarsrisico op sterfte door hart-vaatziekten en indicatie van het tienjaarsrisico op ziekte en sterfte door hart-vaatziekten.

Bestemd voor gebruik door artsen en praktijkondersteuners.

Risicoschatting is van toepassing voor patiënten van 45-65 jaar en kan niet gebruikt worden als de patient preventieve medicatie tegen hart-vaatziekten gebruikt.
Indicatie van het tienjaarsrisico op ziekte en sterfte:
Bovengrens:
Ondergrens:
Geslacht en leeftijd zijn niet te beinvloeden risicofactoren. Wel te beinvloeden zijn: roken, cholesterol en bloeddruk.
Let u vooral ook op het aandeel van roken in deze taartgrafiek.
afdrukken
Laag tot matig verhoogd risico
Streefwaarde LDL-cholestetol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk (mmHg) Beleid
≤ 70 jaar > 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar
Niet kwetsbaar kwetsbaar Niet kwetsbaar kwetsbaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Leefstijl advies aanbevolen

Medicamenteuze therapie zelden aangewezen
Hoog risico
Streefwaarde LDL-cholestetol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk (mmHg) Beleid
≤ 70 jaar > 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar
Niet kwetsbaar kwetsbaar Niet kwetsbaar kwetsbaar
< 2.6 < 2.6 (overweeg medicatie bij voldoende levensverwachting) Geen medicatie starten of stop lipidenverlagende medicatie < 140 (eventueel < 130) < 150 (eventueel < 140) < 150 en ≥ 70 diastolisch Leefstijl advies

Overweeg Medicamenteuze behandeling
Zeer hoog risico
Streefwaarde LDL-cholestetol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk (mmHg) Beleid
≤ 70 jaar > 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar
Niet kwetsbaar kwetsbaar Niet kwetsbaar kwetsbaar
< 1.8 < 2.6 Indien medicatie wordt gegeven bij voldoende levensverwachting: <2.6 < 140 (eventueel < 130) < 150 (eventueel < 140) < 150 en ≥ 70 diastolisch Leefstijl advies

Medicamenteuze therapie meestal aangewezen
Geen gegevens om weer te geven.
Wijzig risicofactoren
Vergelijk
(mmHg)
(mmol/l)
b.v. 5.3
(mmol/l)
b.v. 0.9
Ja
Nee
Indicatie van het tienjaarsrisico op ziekte en sterfte:
Bovengrens:
Ondergrens:
Geslacht en leeftijd zijn niet te beinvloeden risicofactoren. Wel te beinvloeden zijn: roken, cholesterol en bloeddruk.
Let u vooral ook op het aandeel van roken in deze taartgrafiek.
Advies
Laag tot matig verhoogd risico
Streefwaarde LDL-cholestetol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk (mmHg) Beleid
≤ 70 jaar > 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar
Niet kwetsbaar kwetsbaar Niet kwetsbaar kwetsbaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Leefstijl advies aanbevolen

Medicamenteuze therapie zelden aangewezen
Hoog risico
Streefwaarde LDL-cholestetol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk (mmHg) Beleid
≤ 70 jaar > 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar
Niet kwetsbaar kwetsbaar Niet kwetsbaar kwetsbaar
< 2.6 < 2.6 (overweeg medicatie bij voldoende levensverwachting) Geen medicatie starten of stop lipidenverlagende medicatie < 140 (eventueel < 130) < 150 (eventueel < 140) < 150 en ≥ 70 diastolisch Leefstijl advies

Overweeg Medicamenteuze behandeling
Zeer hoog risico
Streefwaarde LDL-cholestetol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk (mmHg) Beleid
≤ 70 jaar > 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar
Niet kwetsbaar kwetsbaar Niet kwetsbaar kwetsbaar
< 1.8 < 2.6 Indien medicatie wordt gegeven bij voldoende levensverwachting: <2.6 < 140 (eventueel < 130) < 150 (eventueel < 140) < 150 en ≥ 70 diastolisch Leefstijl advies

Medicamenteuze therapie meestal aangewezen
Advies reclassificeren
Indien het geschatte risico dichtbij een behandelgrens ligt kan de aanwezigheid van een van de volgende factoren doorslaggevend zijn om te reclassificeren, waarbij de patient in een andere risicocategorie terecht kan komen:
  • een positieve familieanamnese voor premature hart- of vaatziekte (hogere risicoscore).
  • aanwezigheid van psychosociale risicofactoren (hogere risicoscore).
  • de CAC-score, indien bekend (afhankelijk van de uitslag; lagere of hogere risicoscore).
Scoremeter is een van de applicaties van Caresharing. Met cBoards kunt u online samenwerkingen opzetten op het gebied van CVRM zelfmanagement. Naast zelfmanagement is cBoards ook inzetbaar voor multidisciplinaire samenwerkingen rondom andere zorgthema's. Kijk voor meer informatie op www.caresharing.com/cboards en start met samenwerken.